Registrering
 •  
 • E-katalog
 • Nyheter
 • Kundestøtte
 • Service

Dimmere og styremoduler

Hagers modulære dimmere gir en sikker og komfortabel styring av belysningsanlegg.
Foruten å gi økt komfort bidrar disse produktene til å spare energi.
Mange ulike funksjoner, som dimming med scenefunksjon, memory, automatisk lastgjenkjennelse, softstart osv.
Dimmerene kan styre laster som gløde- og halogenlamper, lavvolt halogen med elektronisk eller tradisjonell trafo.
 

Produktfiltre

:Belastning jernkjernetrafo 230V:Belastning elektronisk trafo 230V: 

Universaldimmer 300W, Standard

EVN011 DIMMER UNIVERSAL 300W
EVN011
Egenskaper:
 • Merkespenning: 230V~ / 50Hz
 • Dimmerbelastning: opp til 300W
 • Plassbesparende, 1 modul
 • Standby strømforbruk 0,2W
 • Detekterer lasttype automatisk
 • Minnefunksjon: ved tenning aktiveres lyset i siste innstillt verdi
 • Kan styres med impulsbrytere med eller uten lys (maks 5mA).
 • Elektronisk kortslutnings- og overtemperaturvern
 
Funksjoner:
 • Dimbare kompaktlysrør
 • Dimbare LED-lamper
 • Glødelamper
 • 230V halogenlamper
 • Lavvolt halogenlamper med konvensjonell eller elektronisk transformator                   
 
 Ref.nr. El.nr.Beskrivelse Pk. 
EVN011
EVN0111480127DIMMER UNIVERSAL 300W1 stk.
stk.

Universaldimmer 300W, Komfort

EVN012 DIMMER UNIVERSAL KOMFORT 300W
EVN012
Egenskaper:
 • Merkespenning: 230V~ / 50Hz
 • Dimmerbelastning: opp til 300W
 • Plassbesparende, 1 modul
 • Standby strømforbruk 0,2W
 • Detekterer lasttype automatisk eller ved valg direkte på dimmer
 • Komfortfunksjoner: nattlys, sovelys og 100%
 • Minnefunksjon: ved tenning aktiveres lyset i siste innstillt verdi
 • Kan styres med impulsbrytere med eller uten lys (maks 5mA).
 • Elektronisk kortslutnings- og overtemperaturvern
 
Funksjoner :
 • Dimbare kompaktlysrør
 • Dimbare LED-lamper
 • Glødelamper
 • 230V halogenlamper
 • Lavvolt halogenlamper med konvensjonell eller elektronisk transformator
 Ref.nr. El.nr.Beskrivelse Pk. 
EVN012
EVN0121480128DIMMER UNIVERSAL KOMFORT 300W1 stk.
stk.

Universaldimmer 500W, Standard

EVN002 DIMMER UNIVERSAL 500W
EVN002
Egenskaper:
 • Merkespenning: 230V~ / 50Hz
 • Dimmerbelastning: opp til 500W
 • Plassbesparende, 2 moduler
 • Standby strømforbruk 0,2W
 • Detekterer lasttype automatisk
 • Minnefunksjon: ved tenning aktiveres lyset i siste innstillt verdi
 • Kan styres direkte på dimmer
 • Kan styres med impulsbrytere med eller uten lys (maks 5mA).
 • Elektronisk kortslutnings- og overtemperaturvern
 
Funksjoner:
 • Dimbare kompaktlysrør
 • Dimbare LED-lamper
 • Glødelamper
 • 230V halogenlamper
 • Lavvolt halogenlamper med konvensjonell eller elektronisk transformator
 Ref.nr. El.nr.Beskrivelse Pk. 
EVN002
EVN0021480125DIMMER UNIVERSAL 500W1 stk.
stk.

Universaldimmer 500W, Komfort

EVN004 DIMMER UNIVERSAL KOMFORT 500W
EVN004
Egenskaper:
 • Merkespenning: 230V~ / 50Hz
 • Dimmerbelastning: opp til 500W
 • Plassbesparende, 2 moduler
 • Standby strømforbruk 0,2W
 • Detekterer lasttype automatisk, eller ved valg direkte på dimmer
 • Komfortfunksjoner: nattlys, sovelys, scene, tidsforsinket scene og 100%
 • Minnefunksjon: ved tenning aktiveres lyset i siste innstillt verdi
 • Kan styres direkte på dimmer
 • Kan styres med impulsbrytere med eller uten lys (maks 5mA).
 • 2 stk multispenningsinnganger (24VDC/230VAC)
 • Elektronisk kortslutnings- og overtemperaturvern
Funksjoner:
 • Dimbare kompaktlysrør
 • Dimbare LED-lamper
 • Glødelamper
 • 230V halogenlamper
 • Lavvolt halogenlamper med konvensjonell eller elektronisk transformator
 Ref.nr. El.nr.Beskrivelse Pk. 
EVN004
EVN0041480126DIMMER UNIVERSAL KOMFORT 500W1 stk.
stk.

Universaldimmer 1000W, Standard

EV100 UNIVERSALDIMMER 1000W
EV100
Egenskaper:
 • Merkespenning: 230V~ / 50Hz
 • Belastning: 20 til 1000W
 • 1-10V Bussinngang
 • Automatisk lasttypegjenkjenning; fasesnitt eller faseavsnitt.
 • Styres med knapper på fronten, eksterne impulsbrytere med eller uten lys (maks 5mA), eller ved 1 –  10V Buss
 • Elektronisk kortslutnings- og overtemperaturvern
 • Innstillbar minimums- og maksimumslysstyrke
 • Minnefunksjon: husker sist innstilte verdi etter strømbrudd og utkobling
 • Betjeningsvelger:
     - Styring ved knapp på front (local).
     - Styring over 1-10V Buss (slave).
 • Min- og maks lysinnstilling på front.
 • Lysdioder for:
     - 230V spenning / lastfeil
     - Kortslutning / overtemperatur
 
Funksjoner:
 • Glødelamper
 • 230V halogenlamper
 • Lavvolt halogenlamper med jernkjernetrafo
 • Lavvolt halogenlamper med elektronisk trafo
 
 Ref.nr. El.nr.Beskrivelse Pk. 
EV100
EV1001480189UNIVERSALDIMMER 1000W1 stk.
stk.

Universaldimmer 1000W, Komfort

EV102 DIMMER UNIVERSAL 1000W KOMFORT
EV102
Egenskaper:
 • Merkespenning: 230V~ / 50Hz
 • Belastning: 20 til 1000W
 • 1-10V Bussinngang
 • Automatisk lasttypegjenkjenning; fasesnitt eller faseavsnitt
 • Styres med knapper på fronten, eksterne impulsbrytere med eller uten lys (maks 5mA), eller ved 1 – 10V Buss
 • Elektronisk kortslutnings- og overtemperaturvern
 • Innstillbar minimums- og maksimumslysstyrke.
 • Minnefunksjon: husker sist innstilte verdi etter strømbrudd og utkobling
 • Gruppestyring av andre dimmere (Master)
 • Display viser aktuell lysstyrke, brukes også ved innstilling av parametere
 • Justerbar dimmehastighet
 • Justerbar inn- og utdimming (f.eks. barnerom fra lyst til mørkt i løpet av 1 time, soverom fullt lys i løpet av 10 minutter)
 • Tvangsstyring (3 lysstyrker) eller scenarier (2 lysstyrker)
 • Kontakt for tilstandsvisning
 • Betjeningsvelger:
     - Styring ved knapp på front (local)
     - Styring over 1-10V Buss (slave)
 • Styreutgang 1-10V Buss (master).Ved ”Master”-innstilling kan EV102 styre andre laster via 1-10V Buss
 • Display som viser innstilt lysnivå, og som brukes ved lysnivåinnstilling og programmering:
     - Dimmehastighet (normal dimming)
     - Minimum lysnivå (0…49%).
     - Maksimum lysnivå (51…99%).
     - Inndimming opp til 99 sek.
     - Utdimming opp til 99 sek.
     - Dimmehastighet for forhåndsinnstilte lysverdier (tvangs- eller scenariestyring)
 • Valgfri innstilling av tvangsstyring eller scenario for hver inngang. Ved tvangsstyring vil dimmeren, etter at inngangskontakten er åpnet, stilles inn på siste lysnivå. Ved scenario vil lysnivået beholdes etter at inngangskontakten er åpnet.
 • Signalkontakt for visning av tilstand ( AV åpen, PÅ lukket).
 • Lysdioder for:
     - 230V spenning / lastfeil
     - Kortslutning / overtemperatur
 • Utgang for tilstandsvisning:
     - 1 lukkekontakt, 250V~, μ 5 A
 
Funksjoner:
 • Glødelamper
 • 230V halogenlamper
 • Lavvolt halogenlamper med jernkjernetrafo
 • Lavvolt halogenlamper med elektronisk trafo
 Ref.nr. El.nr.Beskrivelse Pk. 
EV102
EV1021480174DIMMER UNIVERSAL 1000W KOMFORT1 stk.
stk.

Styremodul, Komfort

EV108 STYREMODUL KOMFORT FOR DIMMERE 1-10V
EV108
Egenskaper:
Som EV106 med tillegg av:
 • Tvangsstyring (3 verdier) eller scenariestyring (2 verdier). Ved tvangsstyring vil dimmeren, etter at inngangskontakten er åpnet, stilles inn på siste lysnivå. Ved scenario vil lysnivået beholdes etter at inngangskontakten er åpnet.
 Ref.nr. El.nr.Beskrivelse Pk. 
EV108
EV1081480192STYREMODUL KOMFORT FOR DIMMERE 1-10V1 stk.
stk.
Med forbehold om feil og tekniske endringer