Registrering
  •  
  • E-katalog
  • Nyheter
  • Kundestøtte
  • Service

Jordfeilbrytere og jordfeilautomater

Jordfeilbrytere:
Jordfeilbryterne fra Hager er meget enkle å montere og reduser farene forbundet med bruk av elektrisk energi.
De beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.
Samtidig reduserer de farene som følger av feil på isolasjonen.
 
Jordfeilautomater:
Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonene til en automatsikring og en jordfeilbryter i én enhet.
Jordfeilautomaten beskytter både kabler og utstyr mot overlast og kortslutning, samt mennesker og dyr mot skader på grunn av jordstrøm.
Jordfeilautomaten finnes i to utgaver:
- 1+N med beskyttelse i èn fase, for bruk i TN-systemer
- 2-polet, med beskyttelse i begge faser, for bruk i IT- og TT-systemer
Jordfeilautomatene er kun 2 moduler brede, og er derfor svært godt egnet for bruk ved rehabilitering.