Registrering
  •  
  • E-katalog
  • Nyheter
  • Kundestøtte
  • Service
 

Impressum

Hager Systemer as
Ensjøveien 20
0661 Oslo

Tel: +47 67 91 16 20

E-mail: kundeservice@hager.no
©Hager Systemer as
Feil og tekniske endringer kan forekomme
Administrerende direktør:
Viggo Paulsen

Selskapets registrerte navn:
Hager Systemer as

Organisasjonsnummer:
MVA-nr:
NO 959 822 344 MVAForbehold

Vi har forsikret oss om at informasjonen på denne websiden er korrekt ved publikasjonstidspunktet. Hager Systemer as gir ingen garanti for at den er korrekt og tar ikke ansvar mot tredje part, noe sted i verden, i forhold til personlig skade eller tap, påførte tap, indirekte tap, eiendomsskade eller annen skade eller tap som oppstår som følge av bruk eller tillit til informasjonen som finnes på denne webside.

Henvisning til Lov om opphavsrett

Alt innhold på denne websiden er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett, og kan ikke uten skriftlig samtykke av opphavsmannen kopieres, mangfoldiggjøres, omarbeides eller distribueres. Unntatt herfra er kun benyttelse av innholdet til privat bruk. Der kilden angis tillates bruk under forutsetning av at det ikke forvolder firmaet noen form for skade. Vi henviser uttrykkelig til at alle bilder og tekster som ikke innbefattes av overnevnte uten utrykkelig tillatelse er unntatt for bruk. Skulle et behov oppstå kontakt oss, og angi fullstendig adresse og ønske for benyttelsesmåte.