Registrering
  •  
  • E-katalog
  • Nyheter
  • Kundestøtte
  • Service

Røyk- og varmemelder

Støv og elektriske impulser, for eksempel fra lysrør, er feilkilder som ofte fører til feilalarmer og til kortere levetid. Hager røykvarslere med PGSA-teknologi (Prosessorstyrt signalovervåkning) håndterer disse feilpåvirkningene. En selvtest som utføres hvert 10. sekund garanterer maksimal sikkerhet.
Virkemåte: En integrert prosessor tilpasser kontinuerlig deteksjonsfølsomheten etter omgivelsene.
Fordeler: Lang levetid og kontinuerlig pålitelig drift i ti år, samt samt betydelig reduksjon av feilalarmer. Der hvor det ikke passer med røykmelder kan man komplettere med varmemelder for en optimal sikkerhetsløsning.