Registrering
  •  
  • E-katalog
  • Nyheter
  • Kundestøtte
  • Service

Overspenningsvern

Ønsket om at strømforsyningen og elektroproduktene også skal fungere ved lynnedslag, krever bedre kvalitet på overspenningsvernet.
For dette har Hager et tretrinns overspenningsvernkonsept: grovvern, mellomvern og finvern.
Produktene er enkle å installere i elektrofordelingene i bolighus og yrkesbygg.