0
Har du ingen konto?
Registrer deg
Kontakt

Overspenningsvern

Ønsket om at strømforsyningen og elektroproduktene også skal fungere ved lynnedslag, krever bedre kvalitet på overspenningsvernet.
For dette har Hager et tretrinns overspenningsvernkonsept: grovvern, mellomvern og finvern.
Produktene er enkle å installere i elektrofordelingene i bolighus og yrkesbygg.